Gedagtegange

Die neerpenning van gedagtes, herinneringe en drome, cliches en ervaringe.

Advertisements